Prašo

Amir Prašo bio je dugogodišnji direktor Osnovne škole “Ragib Džindo” u Rogatici. Došavši u Rogaticu ranih pedesetih godina kao nastavnik istorije i geografije, ubrzo je, nakon iznenadne smrti direktora i profesora njemačkog jezika Mustafe Džinića, preuzeo tu odgovornu funkciju. Vrstan predavač, erudita, sposoban, reklo bi se vrhunski organizator, godinama je uspješno rukovodio školom koja je, za njegova mandata, uvijek bila u vrhu obrazovnih institucija BiH, a dobitnik je i republičke nagrade za razvoj osnovnog školstva “Hasan Kikić”.

Za svog mandata direktor Prašo je uspio da podigne dvije nove zgrade sa savremenom opremom, učionicama i kabinetima, sportskom dvoranom, a učenici te škole godinama su bili najuspješniji u nastavnim i vannastavnim takmičenjima u Republici. Škola je kontinuirano razvijala vannastavne aktivnosti pa su se tu učili mladi telegrafisti, radio amateri, foto amateri, avio-modelari, mladi pjesnici, literate, likovnjaci, glumci, plesači.

Škola je, kao dio svoje tradicije, imala svoj đački tamburaški orkestar, svoj đački literarni list, svoju scenu i svoje sportiste. Iako je teško vezati sve to za jedno ime, u ovom slučaju ne griješimo. Amir Prašo je bio alfa i omega svega. Umio je animirati, okupiti kadar, iznači sredstva. . .

U i oko škole “Ragib Džindo” vrtio se gro obrazovnih, kulturnih i sportskih aktivnosti. A iznad svega voljeli smo slušati njegova predavanja iz istorije, koje je on dramatski prenosio na đake da smo uvijek pomišljali da se nalazimo u centru svijeta.

Šele

Be the first to comment

Leave a Reply