HAJVANLAND – HAJVANSKA PIJACA

0

Ima danas puno tih parkova. Disnilend, Akvalend, i puno jos tih lendova. Prvi i jedini koji je postojao u Rogatici bijase Hajvanska pijaca.