Gradonačelnici Rogatice 1889-1941

Gradonačelnici Rogatice od 1889. god. do Drugog svjetskog rata 1941. god. bili su: hadži Ahmed-beg Bukvica (1889-1926),
Hasan-beg Šahinpašić (1926-1928), Ahmed-aga Daidžić (1928-1933) i Galib Čapljić (1933-1941)

Prema popisu iz 1910. godine, u gradu Rogatici bilo je 3.378 stanovnika i u selima 32.394. stanovnika, odnosno svega 35.772 stanovnika. Prema tome, popis iz 1921. godine pokazuje brojno opadanje stanovništva i u gradu i po selima rogatičkog sreza, što je došlo kao neminovna posljedica ratnih stradanja u periodu 1914-1918. godine. Pošto je područje rogatičkog sreza tokom oba popisa ostalo u istim granicama kao što je bilo i ranije (1462 km2), naseljenost u 1921. godini iznosila je 22 stanovnika na 1 km2, a u 1931. godini 30 stanovnika. Sve navedene činjenice odnose se i na područje koje obuhvata sadašnja opština Rogatica.
Na čelu državne uprave stajao je sreski načelnik, koga je postavljao dekretom ministar unutrašnjih poslova. Imao je velika ovlaštenja. Sreski načelnik ili, kako se u početku zvao kotarski predstojnik, različito dugo nalazio se na čelu pojedinog sreza. Pred Drugi svjetski rat u Rogatici je bio na službi Rajko Stojić.
Svaka opština je imala svoju samoupravu. Predsjednika opštine birali su građani na izborima neposrednim tajnim glasanjem. Poznati su četvorica predsjednika gradske rogatičke opštine: Ahmet-beg Bukvica, u narodu poznat kao Hadži-beg, bio je nepismen, ali je izvanredno obavljao svoj posao. Biran je nekoliko puta od 1889. godine pa sve do smrti 1926. godine; Hasan-beg Šahinpašić od 1926. do 1929. godine; Ahmet-aga Daidžić od 1930. do 1933. godine i Galib Čapljić, jedan izuzetno prijazan, odmjeren i uvijek elegantan čovjek sa kalufl i fesom na glavi od 1933. do 1941. godine. Svaki od ovih predsjednika bio je po nečemu poznat, ističući se svojim radom na unapređenju infrastrukture u opštini, razvijanjem školstva, zanatstva i trgovine.

 

ROGATICA
M O N O G R A F I J A

Be the first to comment

Leave a Reply