Materijal

July 11, 2014

Bivše građevinsko preduzeće “Materijal” imalo je svoje kancelarije u zgradi pored ljetne bašte koju stariji Rogatičani i dan danas tako zovu. “Materijal” je nastao spajanjem dva građevinska preduzeća “Romanije” i “Izgradnje”, a bavio se izgradnjom i prozvodnjom kreča (Krečana u Mesićima). Njime su godinama direktorovali Meho Čolić, Drago Konjokrad, Avdulah Lihić. . . Mnogo kasnije “Materijal” se integrisao sa Goraždanskom “Drinom” i lagano nestao. Međutim, ostala je zgrada njegovog sjedišta…

Read More >>

TITO

February 24, 2014

Prvi put je u Rogatici boravio komandant NOV Josip Broz Tito (sa glavninom svog Vrhovnog štaba) 25. i 26. decembra 1941. godine. U pratnji vrhovnog komandanta bila je Prva proleterska brigada sa komandantom Filipom Kljajićem Fićom i političkim komesarom Kočom Popovićem nakon što je, netom, 22. 12. formirana u Rudom. Tito tada u Rogatici nije donio neke ključne odluke, ugl. odatle je (uz pomoć atomskog fizičara Pavla Savića) uspostavio vezu…

Read More >>