Dvorska

Nikad u Podhridu nije bilo nikakvih dvorova, ali jednu hair-vodu uhvaćenu i ozidanu prozvaše Dvorska voda. Bezbeli joj je kvalitet bio dobar, da bi se na dvoru mogla služiti, pa je tako prozvaše. I kuletarica, koja niz ulicu u kojoj je ova voda, prozva se po njoj, pa se govorilo niz Dvorsku. Ulica koja počinje od Mejtefa i ide do Suljagića kuće se takođe zvala Dvorska, jer preko puta Ćesonove, a ispod Ćurkine i Busenove kuće je ova česma.

Mojoj neni Fizi često bi naumpalo da se napije ove vode, jer je i rođena u Podhridu, te moradoh u flaše fatati i nositi joj. Da li joj oni, koji nikad tu prije nisu živjeli, znaju ime i koriste li je, nije mi poznato, a da je i zatrpaju ne bi me iznenadilo, jer valja promijeniti istoriju ovog dijela grada.

Zele

Leave a Reply