Dvorska

September 23, 2016

Nikad u Podhridu nije bilo nikakvih dvorova, ali jednu hair-vodu uhvaćenu i ozidanu prozvaše Dvorska voda. Bezbeli joj je kvalitet bio dobar, da bi se na dvoru mogla služiti, pa je tako prozvaše. I kuletarica, koja niz ulicu u kojoj je ova voda, prozva se po njoj, pa se govorilo niz Dvorsku. Ulica koja počinje od Mejtefa i ide do Suljagića kuće se takođe zvala Dvorska, jer preko puta Ćesonove,…

Read More >>

Soko, Sokoluša i Sokolovi

April 11, 2014

Ibrahimaga Mehmedović Soko i njegovi sinovi Hajrudin, Fahro i Šemso s majkom Sokolušom (tako su je djeca njena zvala) pripadaju onom dijelu priče o Rogatici, kad se govori o meraku, dertu i akšamluku. Stari Soko bio je težak invalid kad sam ga ja upamtio, bio je bez obje noge, ali je bio počest gost Rogatičkih kafana. Kad bi njega sinovi “spusti” ljeti niz Podhrid, zauzmi dva hastala, naruči dvije tri…

Read More >>