Jarkan

May 28, 2015

Ne mere se o Rogatici, a ne pomenuti ovog čovjeka. Ja sam bio malehan pa mu ime nisam upamtio, ali toliko velik da ga se sjećam. Živio je u maloj kućici, koju kasnije kupi Hajraga Šehić, koliko se mogu sjetiti. A ono radi čega ga upamtih je to, što je im’o drvenu nogu. Vele da je svoju zijanio u ratu, pa mu onu napravili. Bio na švabinoj strani, pa i…

Read More >>