www.rogaticani.com

Bila jednom jedna carsija
Sada je: April 18th, 2021, 2:38 am.

Vremenska zona: UTC - 1:00
Započni novu temu Reply to topic  [ 18 posts ]  Stranica Prethodna  1, 2
Autor Poruka
 Naslov: Re: NEZAPOSLENOST / ZAPOSLENOST
TekstNapisano: August 21st, 2009, 7:24 pm 
Avatar

Pridružen: Novembar 4th, 2008, 12:08 am
Tekstovi: 2730
Statistika još jednom

Četvrtina bh stanovništva nezaposlena

Stopa nezaposlenosti bila je 24,1 posto, a u istom razdoblju 2008. 23,4 posto.

Stopa nezaposlenosti bila je najviša među mladim osobama od 15 do 24 godine i iznosi 47,5 posto.


21.08.2009

SARAJEVO - Prema podacima Agencije za statistiku BiH, radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) u 2009. čini 1.131.557 osoba, dok je broj neaktivnih 1.462.619. U okviru radne snage 859.218 osoba je zaposleno, a nezaposlenih je 272.339, pokazali su prethodni podaci Ankete o radnoj snazi 2009. (ARS 2009).

Stopa nezaposlenosti bila je 24,1 posto, a u istom razdoblju 2008. 23,4 posto.

Stopa nezaposlenosti bila je najviša među mladim osobama od 15 do 24 godine i iznosi 47,5 posto.

Anketa o radnoj snazi u BiH provedena je krajem svibnja na uzorku od 10.509 kućanstava (6.066 u Federaciji BiH, 3.443 u RS-u i u Distriktu Brčko tisuću kućanstava). Stope aktivnosti i zaposlenosti, prema podacima ARS 2009. iznosile su 43,6 posto i 33,1 posto, dok su u 2008. bile 43,9 posto i 33,9 posto.

Stope aktivnosti i zaposlenosti su bile najviše u skupini od 25 do 49 godina (69,1 posto i 53,5 posto). Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da najveći udio od 63,3 posto ima završenu srednju školu, slijede zaposleni s osnovnom školom ili nižim obrazovanjem s 22,3 posto i 14,3 posto akademski obrazovanih osoba.

Nezaposlene osobe imaju u određenoj mjeri sličnu obrazovnu strukturu: 70,2 posto osoba je sa srednjoškolskim obrazovanjem, 24,7 posto je osoba s osnovnim obrazovanjem ili niže, dok je 5,1 posto završilo višu školu, fakultet, akademiju, magisterij ili doktorat. Istovremeno, podaci iz Ankete pokazuju nižu obrazovnu strukturu neaktivnih osoba starijih od 15 godina: među njima je gotovo 62,7 posto osoba sa završenom osnovnom školom ili niže, 34,1 posto su osobe sa srednjom školom, a preostalih 3,2 posto su akademski obrazovane osobe.

U promatranom razdoblju, 15,9 posto nezaposlenih osoba traži posao kraće od 12 mjeseci, a čak 42,8 posto nezaposlenih traži posao duže od pet godina, što je posljedica poslijeratnog stanja i tranzicije gospodarstva u našoj zemlji.

Stopa nezaposlenosti je ista među osobama sa završenom osnovnom školom i manje, te srednjom školom (26 posto), a najniža s visokom školom (10,1 posto).

bitno.ba | Fena


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: NEZAPOSLENOST / ZAPOSLENOST
TekstNapisano: August 21st, 2009, 7:32 pm 
Avatar

Pridružen: Novembar 4th, 2008, 12:08 am
Tekstovi: 2730
Uzmemo li u račun:

'Normalno' bolesne.
Ovisnike od droga.
Ovisnike od alkohola.
Oboljele od PSTP sindroma.
Psihički oboljele.
Starce, djecu, žene, penzionere.
Protjerane, dijasporu..

Političare i radno 'neproduktivno' osoblje (npr. sudije, učitelje, doktore, med. osoblje)...

Da li sam zaboravio koga..?

Šta onda ostade..?!


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: VANJSKI DUG BOSNE I HERCEGOVINE
TekstNapisano: Oktobar 22nd, 2009, 8:05 pm 
Avatar

Pridružen: Novembar 4th, 2008, 12:08 am
Tekstovi: 2730
Da se podsjetimo:

25.02.2009.

Vanjski dug BiH kraje prošle godine 2,1 mlrd eura


Slika


BiH je prošle godine na ime javnog duga platila 60,7 milijuna eura za otplatu glavnice, dok je za kamate i druge troškove plaćeno 54,4 milijuna eura

Vanjski dug Bosne i Hercegovine krajem prosinca 2008. godine iznosio je 4,2 milijarde konvertibilnih maraka (2,1 milijardu eura), objavljeno je iz Ministarstva financija
i trezora BiH.

Vanjski dug Federacije BiH je oko 1,35 milijardi eura, Republike Srpske 725 milijuna eura, te Brčko distrikta oko 4 milijuna eura i državnih institucija BiH blizu
5 milijuna eura.

BiH najviše obveza ima prema Svjetskoj banci, kojoj duguje 1,05 milijardi eura ili 50,17 posto od ukupnog duga, zatim Pariškom klubu kreditora oko 440 milijuna
eura ili 20,97 posto, te Europskoj investicijskoj banci (EIB) oko 123 milijuna eura ili 5,87 posto od ukupnog vanjskog duga.

Obveze za servisiranje vanjskog duga BiH u 2009. godini iznose 192 milijuna eura, s time da Svjetskoj banci treba isplatiti 74,3 milijuna eura, Londonskom klubu
44,5 milijuna eura, EBRD-u 38,5 milijuna eura, te Pariškom klubu kreditora 14,3 milijuna eura i EIB-u 14 milijuna eura.

BiH je u prošloj godini na ime javnog duga platila 60,7 milijuna eura za otplatu glavnice, dok je za kamate i druge troškove plaćeno 54,4 milijuna eura.

Nova zaduženja trebala bi se temeljiti prvenstveno na realnom rastu BDP-a i razvojnim potrebama BiH, vodeći računa o implikacijama duga na makroekonomska
kretanja i kretanja platne bilance, te je u tom smislu potrebno osigurati da nova vanjska zaduženja budu po povoljnim uvjetima, zaključuje se u priopćenju.

(Bankamagazin)

http://www.bankamagazine.hr/Naslovnica/Vijesti/Regija/tabid/103/View/Details/ItemID/48776/ttl/Vanjski-dug-BiH-kraje-prosle-godine-21-mlrd-eura/Default.aspx


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: VANJSKI DUG BOSNE I HERCEGOVINE
TekstNapisano: Oktobar 22nd, 2009, 8:09 pm 
Avatar

Pridružen: Novembar 4th, 2008, 12:08 am
Tekstovi: 2730
CBBiH: Stanje vanjskog duga opće vlade BiH

18. 07. 2008.

Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je Stanje vanjskog duga opće vlade BiH na osnovu baze podataka Ministarstva za finansije i trezor BiH,
ažurirane na 15.05.2008. godine.

STATISTIKA VANJSKOG DUGA OPĆE VLADE BIH

Metodologija

Ukupan vanjski dug opće vlade BiH obuhvata dug nastao prije 2. 4. 1992. godine (“stari dug”) i dug koji je akumulisan nakon 14. 12. 1995. godine (kako
je definisano Zakonom o vanjskom dugu BiH). “Stari dug” Bosna i Hercegovina je preuzela kao naslijeđene međunarodne obaveze nastale do 2. 4. 1992.
godine, a koje su reprogramisane u pregovorima sa inostranim povjeriocima kroz otpisivanje dijela tog duga, te utvrđivanjem novih uslova otplate za
preostali dio.

Dug nastao poslije 14. 12. 1995. godine, odnosi se na kredite koji su ugovoreni i povučeni od Bosne i Hercegovine kao suverenog zajmoprimca u peroidu
od 14. 12. 1995. godine do posmatranog perioda (uklju~uju}i i kredite direktno ugovorene od strane entiteta).

Opcioni iznos kredita po Londonskom klubu u iznosu od 436,5 miliona KM, čije je aktiviranje uslovljeno postizanjem određenog stepena ekonomske razvijenosti,
nije uključen u ukupan iznos vanjskog duga opće vlade.

Stanja duga, data u publikovanim tabelama za krajeve posmatranih perioda, predstavljaju ugovorene iznose umanjene za otplaćeni dio glavnice i iznose
neangažovanih kredita.

Neangažovani krediti predstavljaju ukupne iznose svih do sada odobrenih a nepovučenih, odnosno neimplementovanih kredita.

Definicija

Vanjski dug je definisan prema kriteriju rezidentnosti, kao što je dato u Petom izdanju MMF-ovog Priručnika za platni bilans. Bruto vanjski dug je definisan
u MMF-ovom Vodiču za korisnike i kreatore statistike vanjskog duga iz 2003. godine kao: ”Iznos, u bilo koje vrijeme, povučenih sredstava kao i stanja
ugovorenih obaveza rezidenata jedne zemlje da otplaćuju glavnicu, sa plaćanjem kamate ili bez plaćanja kamata, ili da plaćaju kamatu, sa plaćanjem
glavnice ili bez plaćanja glavnice, nerezidentima”.

Dug za koji vlada garantuje uključen je u toj mjeri u kojoj je vlada preuzela odgovornost za plaćanja kamate i glavnice.

Sistem klasifikacije

Vanjski dug vlade je klasifikovan prema vrsti kreditora na: (1) javne kreditore (međunarodne i regionalne organizacije te vlade drugih zemalja i njihove
agencije) i (2) privatne kreditore.

Podaci o vanjskom dugu uključuju podatke o dugu opće vlade BiH i gotovo cijelokupni iznos vanjskog duga zakonski pripada državnom nivou kao suverenom
dužniku, dok manji iznosi pripadaju entitetskim i nižim nivoima vlada.

Stanje vanjske zaduženosti vladinog sektora

Podaci o stanju duga izraženi su u KM tako što su iz izvorne valute, valute u kojoj je kredit ugovoren, preračunate u KM u skladu sa kursnom listom CBBiH
za kraj posmatranog perioda.

Izvor podataka

Odjel za vanjski dug Ministarstva za finansije i trezor Bosne i Hercegovine održava bazu podataka o vanjskom dugu na principu posebnog evidentisanja
svakog pojedinačnog kredita. Na osnovu sporazuma, CBBiH ima potpuni pristup toj bazi i koristi je za kompilaciju statistike vanjskog duga.

Učestalost izvještavanja

CBBiH kompiluje i distribuiše godišnje i kvartalne podatke o vanjskom dugu opće vlade BiH.

http://www.ekapija.com/website/bih/page/182288


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: VANJSKI DUG BOSNE I HERCEGOVINE
TekstNapisano: Oktobar 22nd, 2009, 8:12 pm 
Avatar

Pridružen: Novembar 4th, 2008, 12:08 am
Tekstovi: 2730
Ukupan vanjski i unutrašnji dug BiH, bankarska dugovanja njene privrede i građana trenutno
iznose blizu 30 milijardi maraka.


Prema podacima Ministarstva financija i trezora, građani i privreda BiH bankama duguju 14,5 milijardi maraka, vanjski dug iznosi 4,2 milijarde, a dugovanja
prema MMF-u su 2,3 milijarde maraka. Unutrašnji dug službeno je procijenjen na 3,5 milijardi, dok je prema neslužbenim podacima, ovaj dug veći od deset
milijardi maraka, prenose strani mediji.

Ekonomski analitičari upozoravaju kako je ukupan dug BiH prema vanjskim povjeriocima dostigao zabrinjavajućih 16,6 milijardi maraka što je, kako ističu, u
poređenju sa njenim izvozom, svrstava u grupu visokozaduženih država kojima prijeti dugoročno kreditno ropstvo.

Trenutni dug države prema vani, računajući i nove kredite MMF-a i drugih međunarodnih monetarnih institucija, premašio je 7,6 milijardi maraka.

Ovom iznosu neizostavno se mora dodati i privatni dug komercijalnih banaka i poduzeća, koji trenutno iznosi oko devet milijardi maraka. Ako je vanjski dug
neke države 2,2 puta veći od vrijednosti njenog godišnjeg izvoza, ta država se automatski tretira kao visokozadužena - upozoravaju ekonomisti.

(rtv slon)

http://www.studioonyx.com/arhiva/390-unutrasnji-i-vanjski-dug-bih-30-milijardi-maraka.html


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: VANJSKI DUG BiH-NEZAPOSLENOST / ZAPOSLENOST
TekstNapisano: April 21st, 2010, 2:54 pm 
Avatar

Pridružen: Oktobar 30th, 2009, 1:26 pm
Tekstovi: 3067
Lokacija: Negdje u svijetu.
Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu do sada je primljeno 35 povrijeđenih u protestima boračkih udruženja i organizacija koji su pred zgradom Vlade Federacije BiH eskalirali u nemire i još uvijek traju, potvrdila je Feni portparol KCUS-a Biljana Jandrić.

Ona navodi da je većina povreda nanesena suzavcem, te da je uglavnom riječ o povredama očiju i respiratornih organa.

Sve je više učesnika današnjih protesta u Sarajevu koji traže hitnu medicinsku pomoć u koševskoj bolnici, izjavila je Jandrić.

"Zaista ih ima veoma mnogo", rekla je Jandrićeva.

Zbog velikog priliva povrijeđenih, Bolnica Koševo angažovala je dodatne ljekarske ekipe koje pokušavaju da dijagnostički obrade sve pacijente.

Katica: Povrijeđeno 15 policajaca

Prema informacijama kojima raspolaže MUP FBiH, u zgradi Vlade FBiH nalazi se 80 policajaca od kojih je 15 povrijeđeno u sukobu s demonstrantima.

U izjavi za TVSA savjetnik ministra MUP-a FBiH Admir Katica kazao je da je situacija u zgradi Vlade FBiH i ispred nje ipak pod kontrolom.

- Policija djeluje u skladu s profesionalnim standardima. Apeliram na građane i u Sarajevu i u BiH da ne pribjegavaju nasilju jer to šteti i njima, a i drugim građanima - kazao je Katica.Radžo: Nije postignut sporazum s Vladom FBiH

Predsjednik Saveza dobitnika najviših ratnih priznanja Dževad Radžo izjavio je okupljenim novinarima pred zgradom Vlade FBiH oko 17 sati da dogovor s Vladom nije postignut kako su to ranije nezvanično objavili pojedini mediji.

Prosvjednici, predstavnici boračke populacije, potvrdili su da pred Vladom ostaju do daljnjeg.

Mujezinović: Originalni zahtjevi su u suprotnosti sa stand-by aranžmanom

- Originalni zahtjevi boračke populacije su u potpunosti u suprotnosti sa stand-by aranžmanom, Ugovorom sa Svjetskom bankom, MMF-om i Evropskom komisijom i njihovo ispunjavanje značilo bi proteste, ne par hiljada ljudi nego stotine hiljada prije svega penzionera, a onda i ostalih - kazao je u izjavi za agenciju FENA premijer FBiH Mustafa Mujezinović.

Budžet ne bi mogao funkcionirati i došle bi u pitanje ne samo isplate već i visina isplata, a sve uz ogromno vremensko kašnjenje.

- Potpuno su nemogući zahtjevi i očiti neko manipuliše s tim, aludirajući da Federalna vlada ukida svima sve. To nije tačno - kazao je Mujezinović.

Premijer FBiH je pojasnio da su u utorak ujutro predstavnici boračkih organizacija Vladi FBiH uputili prijedlog uredbe izmjene koju je uslovno prihvatio, odnosno, uslovno dogovorio sa Svjetskom bankom određene stvari, ali ne i visinu cenzusa.

- Usvojili smo to ekspresno i time su ispunjeni uslovi da se protesti otkažu. Međutim, nekome je sve ovo trebalo - stava je Mujezinović.

On je je pojasnio da je prije nekoliko trenutaka pristao da organizira tematsku sjednicu iako su već na slijedećoj sjednici Vlade FBiH dnevnim redom bile predviđene tačke koje se bave problematikom boračke populacije.

Neko je insistirao na neredima

Premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinović izjavio je danas da su svi zahtjevi boračke populacije još jučer ispunjeni i da nije bilo potrebe za današnjim protestima.

- Nažalost i pored toga neko je insistirao na neredima. To nisu protesti, to su neredi i političke poruke. Ne znam tačno koje su političke motivacije, ali ovo zaista nije na dobrobit zemlje - kazao je premijer u telefonskoj izjavi za TVSA.

On je kazao da bi novom uredbom o prihodovnom cenzusu moglo biti skinuto negdje oko hiljadu onih koji imaju najviša primanja, dakle više od 2.000 KM.

- I danas predstavnici boračkih organizacija koji su ušli u zgradu sastavili su jedan određeni broj pitanja, odnosno zahtjeva i predložili da se održi tematska sjednica, što uopće nije problem i Vlada već na sljedećoj sjednici ima tačke koje oni spominju u svojim zahtjevima - dodao je Mujezinović.

- Ovo zaista nema smisla... Obraćati se ovakvoj masi zaista je besmisleno - kazao je Mujezivnović, pozivajući organizatore današnjih protesta u sarajevskoj Alipašinoj ulici da "malo razmisle šta rade".

- Sami sebi čine lošu uslugu, jer ako nema stand-by aranžmana, svi transferi, dakle sva prava iz boračke i socijalne zaštite, do plata, biće drastično umanjeni. Tada neće biti par hiljada demostranata, tada ćemo se dići svi - dodao je federalni premijer.

Premijer neće dati ostavku

Na novinarsko pitanje da li će podnijeti ostavku, premijer je rekao da to ne mora činiti i da će uskoro izbori i da im ko o tome odlučiti.

- Ako odem šta ćemo dalje i kako. Odmah dolaze u pitanje i isplate.Ovi ljudi koji čine nasilje, čine nasilje i onima koji su korisnici tih primanja, a njih ima 109 hiljada - dodao je Mujezinović te istaknuo da komunicira s predstavnicima boračkih organizacija

Odlučni da danas smijene Vladu

Nakon privremenog zatišja na protestima članova boračkih udruženja u Sarajevu, ponovno je došlo do incidenata ispred zgrade Federalne vlade, te je policija opet bacila suzavce među okupljene kako bi smirila situaciju.

Oblak dima od suzavaca i lupanje stakala i dalje odzvanja Alipašinom ulicom ispred zgrade Vlade Federacije BiH.

Protesti samo za trenutak utihnu kada policija baci suzavce, ali čim se dim raziđe, oni nastave s lupanjem stakala.

Predstavnici boračkih udruženja odlučni su da danas smijene Vladu. Predstavnici ove populacije pozvani su od organizatora protesta da se ne povlače.

Zapaljena policijska kućica

Ispred zgrade federalne Vlade zapaljena je policijska kućica. Vatrogasna ekipa je na terenu i gasi vatru.

Pripadnicima policijskih snaga koje se nalaze ispred zgrade Vlade u pomoć dolaze i druge specijalne jedinice MUP-a.
Na demonstrante je ispaljeno toliko suzavca da su novinari i tri bloka dalje od mjesta protesta osjetili probleme sa očima.

Tokom današnjih protesta, srušena je zaštitna ograda, te polomljena stakla na zgradi Vlade, u kojoj se, prema informacijama sa terena, ne nalazi niko od predstavnika Vlade, jer su je jutros oko 11.00 sati napustili.

Probili se do samog ulaza u zgradu

Na zgradi Vlade Federacije BiH pucaju stakla dok borci pokušavaju da se probiju do sjedišta entitetske vlasti.

Kordoni policije su se povukli u stranu nakon kratkotrajnog guranja sa učesnicima protesta koji demoliraju zgradu zasipajući policajce flašama, letvama i kamenicama.

Upotrebom suzavca i fizičke sile policija je nakratko odgurala masu od nekoliko hiljada nezadovoljnika u centru Sarajeva ali su grupe boraca uspjele da se probiju do samog ulaza u zgradu Vlade.

Unutar zgrade još traje dogovor četiri udruženja demobilisanih boraca koji su i organizatori protesta čiji je cilj ukidanje cenzusa na novčana primanja samo za boračku kategoriju stanovništva Federacije.

"Haj'mo mi da preuzmemo Vladu!"

Predstavnik demobilisanih boraca Federacije BiH, Munir Karić, obratio se demonstrantima u ime sva četiri udruženja koja su organizovala današnje proteste i pozvao predstavnike kantonalnih organizacija u zgradu Vlade na sastanak.

Karić je rekao da je izvjesno da se demonstrantima neće obratiti niko od predstavnika Vlade FBiH, jer navodno nisu u zgradi.

Demonstranti su ove pozive dočekali zvižducima neodobravanja, uz povike "Haj'mo mi da preuzmemo Vladu!".

Dvije eksplozije

Više hiljada ljudi okupilo se danas na demonstracijama ispred zgrade Federacije BiH na zahtjev temeljnih boračkih udruženja. Demonstranti su bili uklonili zaštitnu ogradu kojom je bio ograđen plato ispred zgrade Vlade, a ulaz u zgradu čuvaju pripadnici specijalne policije.

Iz mase demonstranata već je bačeno desetak predmeta, flaša ili kamenja na zgradu Vlade, a čule su se i dvije eksplozije, najvjerojatnije uzrokovane policijskim topovskim udarom.

Organizatori današnjih protesta boračke populacije ispred zgrade Vlade Federacije pozvali su demonstrante da se suzdrže od svega što im može nanijeti štetu, pa tako i od ponašanja koje ih može onemogućiti u ostvarivanju njihovih prava.

Poručili Mujezinoviću da im se obrati ili da sutra ne dolazi na posao

Predstavnici nezadovoljnih boraca pročitali su svoje zahtjeve i pozvali premijera FBiH Mustafu Mujezinovića da im se obrati za jedan sat.

Demonstranti su uzvikivali da se Mujezinović, ukoliko to ne uradi, sutra ne mora pojavljivati na poslu.

Predsjednik Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Federacije BiH, Izet Ganić, naglasio je da će nakon isteka jednog sata, koji su dali premijeru FBiH Mustafi Mujezinoviću da se obrati demonstrantima, predstavnici udruženja koja su organizovala proteste, ući u zgradu Vlade FBiH i pokušati razgovarati sa nekim.

"Ovo su zadnji protesti ove vrste. Na kraju ili neće biti njih ili neće biti nas", poručio je Ganić.

Borci traže da svi jednako snose krizu

Predsjednik Saveza nosilaca najvećih ratnik priznanja Federacije BiH /FBiH/ Dževad Radžo izjavio je pred zgradom federalne Vlade da borci traže da svi u FBiH jednako snose krizu.

On je rekao da su zahtjevi demonstranata da se donese zakon o cenzusu za sve budžetske korisnike.

"Zahtjev boraca je da ratne štete i porodične naknade ne mogu biti predmet cenzusa i da sve naknade budu neoporezive", rekao je on novinarima.

Prema njegovim riječima, borci traže po hitnom postupku donošenje Zakona o demobilisanim borcima, kao i isplate zaostalih naknada.

Blokiran M-17 i put Mostar - Nevesinje

Boračke organizacije proistekle iz Armije BiH i Domovinskog rata blokirali su danas od 10.5 do 11 sati Magistralnu cestu M-17 u mjestu Salakovac i lokalnu cestu Mostar - Nevesinje u mjestu Dračevice te u Mostara organizirale mirne proteste.

Protesti su organizirani kako bi se pružila podrška centralnom mirnom protestu boračkih organizacija, koji se danas održava u Sarajevu.

Na četiri mjesta na području Mostara, gdje su se održavali protesti, okupilo se po stotinjak demonstranata.

Po riječima predsjednika Jedinstvene organizacije boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona Semira Drljevića, cilj današnjih protesta je sprječavanje namjere vlasti da u potpunosti ukine primanja za demobilizirane borce, da ukine naknade invalidima ispod 60 posto invaliditeta koji ne rade te da umanji ostale naknade.

- Borci već dugo gube svoja zaslužena prava, tako da je već od 1996. godine do danas preko 25 000 naših boraca umrlo ili na neki drugi način izašlo iz prava ostvarivanja novčanih naknada, kazao je predsjednik mostarske HVIDR-e Zoran Zovko.

Inače, dva autobusa s borcima iz Mostara otišli su na današnje demonstracije u Sarajevo.

Travnik: Protesti ispred zgrade Vlade SBK

Demobilisani borci sa područja Srednjobosanskog kantona (SBK), kao što su i najavili, danas su u 10.05 sati, ispred zgrade Vlade SBK u Travniku, počeli mirni protest, koji predstavlja podršku centralnom protestnom skupu u Sarajevu, gdje je iz ovog kantona jutros krenulo 17 autobusa.

Nakon intoniranja državne himne, prisutnima se obratio predsjednik Ratnih vojnih invalida SBK Ekrem Julardžija, koji je istakao da je glavni krivac za probleme boračke populacije Vlada Federacije BiH na čelu s premijerom Mustafom Mujezinovićem.

Na protestnom skupu u Travniku od Vlade SBK zatraženo je hitno donošenje Zakona o dopunskim pravima boraca SBK, koji bi definisao prava boraca.


Nazad na vrh
 Profil  
 
Prikaži tekstove “stare”:  Poredaj  
Započni novu temu Reply to topic  [ 18 posts ]  Stranica Prethodna  1, 2

Vremenska zona: UTC - 1:00


Trenutno su tu

Trenutno korisnika: Nema nikog, odmaraju se ljudi i 4 onih sto citaju, a nece da se registruju.


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Traži, traži pa ćeš naći:
Idi na:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group