www.rogaticani.com

Bila jednom jedna carsija
Sada je: April 17th, 2021, 1:45 am.

Vremenska zona: UTC - 1:00
Započni novu temu Reply to topic  [ 42 posts ]  Stranica 1, 2, 3, 4  Sljedeća
Autor Poruka
 Naslov: Borilacki sportovi
TekstNapisano: Oktobar 26th, 2008, 10:18 pm 
Avatar

Pridružen: Septembar 21st, 2008, 1:58 am
Tekstovi: 3246
Lokacija: Dunjaluk
12 medalja za BiH

Bosanskohercegovački takmičari osvojili su 12 medalja na juniorskom i seniorskom Prvenstvu Balkana u Bukureštu...

26.10.2008. 23:31

U seniorskoj konkurenciji bronzane medalje osvojili su Mladen Ristić (kategorija do 72 kg), Svjetlan Vukadinović (do 84 kg), oba članovi Slavije i Nina Deretić (do 55 kg, Kozara).

Srebrena odličja u juniorskoj konkurenciji osvojili su Damir Šunjić (više od 78 kg, Cro star), Sumeja Mujić (do 59 kg, Nur) i Valentina Galinac (do 68 kg, Slavija), dok su bronze izborili Nemanja Šiljak (do 45 kg, Kozara), Haris Mušija (do 51 kg, Nur) i Eldin Horman (do 59 kg, Zlatni ljiljani), Eldin Penjo (do 73 kg, Nur), te juniorke Semra Japalak (do 46 kg, Zlatni ljiljani), Sanela Šarić (do 63 kg, Zlatni ljiljani).

(FENA)


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Taekwondo
TekstNapisano: Februar 4th, 2009, 6:33 pm 
Avatar

Pridružen: Septembar 21st, 2008, 1:58 am
Tekstovi: 3246
Lokacija: Dunjaluk
Haris Škrijelj viceprvak Evrope!

U finalu nakon vodstva od 2:0 u zadnjoj sekundi izgubio meč za titulu prvaka...

31.01.2009. 20:03

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Haris Škrijelj osvojio je srebrenu medalju na Evropskom juniorskom prvenstvu u karateu u Parizu.

Škrijelj je u finalu nakon vodstva od 2:0 u zadnjoj sekundi izgubio meč za titulu prvaka Evrope.

Bronzane medalje na EP-u osvojili su Haris Sujković i Aldin Kiselica, dok su u ženskoj konkurenciji bronzana odličja osvojile Aida Šišić i Eldina Maslo.

Autor: FENA


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Borilacki sportovi
TekstNapisano: Mart 11th, 2009, 12:27 am 
Avatar

Pridružen: Septembar 20th, 2008, 2:51 am
Tekstovi: 2099
Quote:
Adnan Redžović: Zabavit ću publiku, makar izgubio titulu!


U Do­mu mla­dih će se 20. mar­ta, u 20 sa­ti, održa­ti spor­tska ma­ni­fes­ta­ci­ja pod na­zi­vom ''Noć gla­di­ja­to­ta'' u sklo­pu ko­je će se sna­ge, po K-1 pra­vi­li­ma, od­mje­ri­ti bh. bo­rac Adnan Re­džo­vić i Sta­vros Anas­ta­si­ja­dis iz Grčke.

- Sma­tram da je Adnan spre­man za meč, jer smo ušli u za­vršnu fa­zu pri­pre­ma. Do po­čet­ka me­ča ra­dit će la­kše tre­nin­ge, što zbog bo­ja­znos­ti od po­vre­da, što zbog to­ga što ne že­li­mo da se pre­for­si­ra. Naj­bi­tni­je u ci­je­loj pri­či oko pri­pe­ma za ovaj meč jes­te to što već du­že vre­me­na, hva­la Bo­gu, ni­je imao ni­ka­kvu ozbi­ljni­ju po­vre­du - re­kao je Ja­smin Ero­vić, šef stru­čnog šta­ba bh. bor­ca.

S dru­ge stra­ne tre­ner bh. bor­ca Ner­min Ba­šo­vić ka­že ka­ko je ve­oma bi­tno i to što je imao kva­li­te­tne spa­ring par­tne­re.

- Tre­ni­rao je sko­ro sa svim na­šim naj­bo­ljim bh. bor­ci­ma, izme­đu os­ta­lih i sa bo­kse­ri­ma Mu­ame­rom Tu­fe­kči­ćem, Mer­sed Mu­li­ćem i Dže­ma­lom Ma­hmi­ćem, Ha­ri­som Ću­tu­kom, Adna­nom Bu­ha­ra­li­jom, te s na­šim je­di­nim pred­sta­vni­kom u UFC-u De­ni­som Stoj­ni­ćem. To će mu si­gur­no bi­ti od ve­li­ke po­mo­ći. Oče­ku­jem nje­gov tri­jumf - ka­že Ba­šo­vić.

Re­džo­vić je re­kao ka­ko se ni­ko ne­će po­ka­ja­ti ko do­đe po­gle­da­ti bor­bu.

- Ka­da sam tra­žio pro­ti­vni­ka za ti­tu­lu u WKA ver­zi­ji bi­la su mi nu­đe­na dva pro­ti­vni­ka, je­dan Ni­je­mac, te Sta­vros iz Grčke. Na kon­cu sam se, ipak, odlu­čio za Grka, jer dos­ta me­ni sli­či. Vo­li otvo­re­nu bor­bu, ula­zi čes­to u otvo­re­nu re­az­mje­nu uda­ra­ca, a ta­kve bor­ce ja naj­vi­še vo­lim. Ja ne že­lim da se ni­ko na­kon me­ča osje­ća za­ki­nu­to za kva­li­te­tnu bor­bu. Na­ra­vno da že­lim po­bje­du, ali vje­ruj­te da mi je u prvom pla­nu to da za­do­vo­ljim pu­bli­ku, ma­kar iz­gu­bio ti­tu­lu - po­ru­čio je Re­džo­vić.

Pri­je gla­vne bor­be bh. bor­ca i Sta­ro­sa iz Grčke, održat će se šest uvo­dnih bor­bi u ko­ji­ma će sna­ge od­mje­ri­ti Mu­amer Tu­fe­kčić, Ha­ris Ću­tuk, Dže­mal Ma­hmić, Ba­hru­din Ma­hmić, Adis Da­do­vić, De­nis Mar­ja­no­vić i Ni­ko­la Ma­tić (svi iz BiH), za­tim Ro­bin Roo­sma­len i Sjef Hen­sels iz Ho­lan­di­je, Ro­sle Ja­zbin­ček iz Slo­ve­ni­je, te Omer Te­kin iz Tur­ske.

A. Ka­po

Čatić, Le­ko i Stoj­nić

Or­ga­ni­za­to­ri su na­ja­vi­li do­la­zak ne­ko­li­ko ve­li­kih ime­na iz svi­je­ta bo­ri­la­čkih spor­to­va. Izme­đu os­ta­lih, svoj do­la­zak su pot­vrdi­li bh. bo­kser Adnan Ća­tić, po­zna­ti­ji kao Fe­lix Sturm, za­tim pro­slav­lje­ni bo­rac Šte­fan Le­ko, te naš UFC bo­rac De­nis Stoj­nić.

SAN


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Borilacki sportovi
TekstNapisano: Mart 20th, 2009, 8:23 pm 
Avatar

Pridružen: Septembar 21st, 2008, 10:52 pm
Tekstovi: 10155
Lokacija: nije u rogatici
Sjajna pobijeda Adnana Redzovica i jos jedna titula dosla je u Bosnu.Veoma iscrpljujuca borba u kojoj je Redzovic vecinom dominirao.Cak je u drugoj rundi uspio veoma snaznog grka poslati na pod ali se ovaj brzo vratio u borbu.Do kraja meca grk je pokusavao uzvratiti ali Adnan je cijelo vrijeme imao incajativu i ni jednog trenutka mu nije dozvolio da nesta vise ucini.
Cestitke Adnanu Redzovicu na izvrsnoj borbi i pobjedi.


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Borilacki sportovi
TekstNapisano: Mart 21st, 2009, 6:41 pm 
Avatar

Pridružen: Septembar 20th, 2008, 2:51 am
Tekstovi: 2099
Svaka cast Adnanu na pobjedi, a eto ja se sjecam i vremena kada je on poceo da trenira full-contact u FIS-u. U jeku agresije poceo je u klubu Orkan F, a kasnije se bavio i boksom i drugim borilackim vjestinama. Inace, Adnan je recimo prije desetak godina nastupao u srednjoj kategoriji u boksu, a sada je po kilazi teska kategorija :).
Nadam se da ce i dalje nastaviti sa dobrim nastupima.


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Borilacki sportovi
TekstNapisano: April 11th, 2009, 12:53 am 
Avatar

Pridružen: Septembar 21st, 2008, 1:58 am
Tekstovi: 3246
Lokacija: Dunjaluk
Slika


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Borilacki sportovi
TekstNapisano: April 15th, 2009, 11:54 pm 
Avatar

Pridružen: Septembar 21st, 2008, 1:58 am
Tekstovi: 3246
Lokacija: Dunjaluk
Slika


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Borilacki sportovi
TekstNapisano: April 18th, 2009, 7:40 pm 
Avatar

Pridružen: Septembar 22nd, 2008, 10:23 am
Tekstovi: 13163
EMA TESKEREDŽIĆ

Slika

Iako je još kadet (takmiči se do 14 godina) Ema je danas u juniorskoj konkurenciji na takmičenju GOLDEN-FIGHTERS ILIDŽA, POSTALA JUNIORSKA PRVAKINJA BIH U LOWKICKU JEDNOGLASNOM ODLUKOM SUDIJA.

O NJOJ VIŠE NEĆU NIŠTA PISATI. sLEDEĆE ŠTO ŽELIM DA NAPIŠEM JE KAD POSTANE EVROPSKA PRVAKINJA


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Borilacki sportovi
TekstNapisano: April 18th, 2009, 9:07 pm 
Avatar

Pridružen: Septembar 21st, 2008, 10:52 pm
Tekstovi: 10155
Lokacija: nije u rogatici
Ja se najiskrenije nadam da ce da bude i evropska prvakinja pa da ce Pitar morati pisati o Emi.Mada sam i sad ponosan na nasu Teskeredzicku i to da nemoze vise ta titula bi me obradovala ako nista drugo ono zbog dusmana.


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Borilacki sportovi
TekstNapisano: Maj 4th, 2009, 2:25 pm 
Avatar

Pridružen: Septembar 22nd, 2008, 10:23 am
Tekstovi: 13163
MUSTAFA (IBRAHIMA) TESKEREDŽIĆ

Poslije Eme još je jedan Teskeredžić postao prvak BiH. Njen brat Mustafa Teskeredžić prvak je Bosne u juniorskoj konkurenciji u kickbox-u u light contact-u do 84 jkg.
Ovu moju familiju mogu ružiti dok još nisu postali seniori a onda bogme moram dobro razmisliti :D

Slika

Mislim da se i ova vijest treba naći na naslovnici. Imamo dvoje Rogatičana prvaka BiH, nije šala.


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Borilacki sportovi
TekstNapisano: Maj 4th, 2009, 2:28 pm 
Avatar

Pridružen: Septembar 21st, 2008, 10:52 pm
Tekstovi: 10155
Lokacija: nije u rogatici
Imal ko da bi se pobio s nama??? :lol: :lol: :lol:
Samo naprijed Teskeredzici ponosni smo kao sto su vasi najblizi ponosni s vama.


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Borilacki sportovi
TekstNapisano: Maj 4th, 2009, 7:16 pm 
Site Admin

Pridružen: Novembar 9th, 2008, 2:54 pm
Tekstovi: 5885
Em,plus,lijepi i mladi,em,Bogami,i jaki.Ne bih preporucio Lihicima,Avdicima i Teskeredzicima da se njima zamjeraju.


Nazad na vrh
 Profil  
 
Prikaži tekstove “stare”:  Poredaj  
Započni novu temu Reply to topic  [ 42 posts ]  Stranica 1, 2, 3, 4  Sljedeća

Vremenska zona: UTC - 1:00


Trenutno su tu

Trenutno korisnika: Nema nikog, odmaraju se ljudi i 2 onih sto citaju, a nece da se registruju.


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Traži, traži pa ćeš naći:
Idi na:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group